İş Etiği Kurallarımız

Canlıoğlu Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. tüm faaliyetlerini Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından hazırlanmış; bütün yöneticilerin ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilkeler ve kurallar bütünü olan Canlıoğlu Tekstil Etik Kuralları çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Canlıoğlu Tekstil Etik Kuralları ile şirket ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, müşterilere, tedarikçilere ve rakiplere karşı güven ortamı tesis edilmesi, hizmet ve ürün kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Canlıoğlu Tekstil, ilgili yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmek suretiyle çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı temel ilke olarak benimsemiştir.

Aşağıda belirtilen Canlıoğlu Tekstil Etik Kurallarına (ETI temel şart ve koşulları çerçevesinde) tüm yönetici ve çalışanların uyması beklenmektedir.

1.DÜRÜSTLÜK

• Tüm faaliyetlerimiz süresince ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük temel ilkemizdir.
• Yapılan sözleşmeler çerçevesinde tüm yükümlülüklerimizi zamanında yerine getiririz.

2.ÇIKAR ÇATIŞMASI

• Şirketimizin çıkarlarını daima kişisel çıkarlarımızın önünde tutarız.
• Şirket tarafından verilen yetkiyi, şirketimizin unvanını veya gücünü kendimize, ailemize veya yakınlarımıza fayda sağlamak için kullanmayız.
• Mevcut görevimizi, iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamak için kullanmayız.

3.GİZLİLİK

• Şirketimize ait rekabet açısından dezavantaja neden olabilecek ticari sırların, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgilerin, personel özlük haklarına ait bilgilerin ve iş ortaklarıyla olan anlaşmaların ‘gizlilik’ çerçevesinde olduğu bilinci ile hareket edilir, bunların korunması ve gizliliği sağlanır.
• Şirketimize ait gizli bilgiler şirket içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve kurumlarla paylaşılmaz.
• Şirketimiz çalışanları işten ayrılırken de görevleri gereği öğrenilen bilgileri ve haiz oldukları belgeleri dışarı çıkarmaz.

4.SORUMLULUKLAR

4.1 Yasal Sorumluluklarımız

• Çalışanlarımız tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uyarlar.
• Yurtiçinde ve yurtdışındaki tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yürütürüz.

4.2 Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

• Müşteri odaklı olarak çalışırız.
• Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını en kısa sürede ve en üst seviyede karşılarız.
• Müşteriler ile münasebetlerinde uzun vadeli bir güven ortamı oluştururuz ve müşteri memnuniyetini artırırız.
• Müşterinin talep ettiği kalitede ürün sağlarız.

4.3 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

• Çalışanların tüm özlük haklarının tam ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlarız.
• Çalışanların bireysel gelişimleri için gerekli çabayı gösteririz.
• Çalışanların iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi gözetiriz.
• Çalışanlara temel eşitlik ilkesi ile yaklaşırız ve fırsat eşitliği sunarız.

4.4 Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

• İş ortaklarımızın bilgilerinin gizliliğine ve korunmasına özen gösteririz.
• İş ortaklarımızla olan münasebetlerimizde adaletli ve saygılı davranırız.

4.5 Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

• Haksız rekabetten kaçınır, yasalara ve mevzuatlara uygun bir şekilde rekabet ederiz.
• Toplumun yararına yönelik rekabetçi yapının sağlanması için yapılan çalışmaları destekleriz.
• Hiçbir şekilde rakiplerimizi küçültücü ve yıpratıcı tavır ve davranışta bulunmayız.

4.6 Kamuya Karşı Sorumluluklarımız

• Görevimiz gereği tüm kamu kurumu, sivil toplum örgütü veya siyasi partilerle münasebette bulunduğumuz zamanlarda, bu kuruluşlara eşit mesafede bulunuruz.
• Denetlemelerde ve soruşturmalarda resmi makamlara her zaman doğru bilgi veririz.

4.7 Topluma Karşı Sorumluklarımız

• Ülkemizin ekonomik ve sosyal olarak kalkınmasını sağlayan her türlü çalışmayı destekleriz.
• Toplumu doğrudan etkileyen konulara karşı duyarlılık göstererek, toplumun olumlu yönde gelişmesine destek veririz.
• Rüşvet veya maksadını aşan bedelde hediye vb. ürün vermeyiz ve kabul etmeyiz.

4.8 Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

• Çevre kirliliğini önlemek ve çalışanlarımızın çevreyi koruma bilincini yükseltmeye yönelik faaliyetlerde bulunuruz.
• Üretim aşamasında elde edilen atık maddelerin geri dönüştürülmesine katkı sağlarız.

5.İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

• Şirketimiz, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam manasıyla sağlamaya çalışmaktadır.
• Çalışanlar, bu doğrultuda tüm kural ve talimatlara uygun hareket ederler.
• Çalışanlar, yasalara uygun olmayan hiçbir şeyi işyerinde bulundurmazlar.
• Çalışanlar, doktor raporuna dayanarak verilen ilaçlar dışında, yanlarında herhangi bir ilaç vb. madde bulundurmazlar.
• Çalışanlar, ecza dolabında bulundurulması gereken malzemeler dışında herhangi bir tıbbi malzemeyi ecza dolabına koymazlar.

6.SİYASİ FAALİYET YASAĞI

• Şirketimiz, işyeri sınırları içerisinde bu konularda herhangi bir faaliyete, gösteriye veya propagandaya izin vermez.
• Şirkete ait araç, bilgisayar vb. gibi herhangi bir kaynağın siyasi amaçlı faaliyetlerde kullanılmasına izin verilmez.